„Zielony Żoliborz” zespół budynków wielorodzinnych

Zespół budynków wielorodzinnych na terenie rewitalizowanego Żoliborza Przemysłowego charakteryzują duże dziedzińce z zielenią wysoką przy jednoczesnej wysokiej intensywności zabudowy.

Istotnym założeniem projektowym było stworzenie osiedla otwartego umożliwiające swobodną komunikację pieszą przez teren osiedla. Wydzielone zostały jedynie dziedzińce poszczególnych kwartałów.

Warszawa
2009
31 000 m2
Rydygiera
Turret
Zrealizowany