Zespół Budynków Wielorodzinnych

Zespół mieszkaniowy, będący kontynuacją myśli projektowej o podmiotowości mieszkańca jako użytkownika przestrzeni a co za tym idzie: komunikacja kołowa odbywa się tylko na zewnątrz osiedla, poszczególne kwartały rozdzielone są pieszymi pasażami. W osiedlu zaprojektowaliśmy dwa place, jeden w sąsiedztwie klubu osiedlowego, drugi przy planowanym przedszkolu.

Warszawa
2019
67 200 m2
Podskarbińska
Prywatny
Projekt koncepcyjny