Wydział Dziennikarstwa UW

Zdecydowano się na wyraźne rozróżnienie historycznych elementów budynku od nowoprojektowanych. W tym celu elewacje oraz pozostawione ściany wewnętrzne odnowiono w sposób umożliwiający rozpoznanie „dawności” elementów. Zabytkowe schody, meble oraz drzwi zostały wykorzystane i eksponowane. Nowe elementy konstrukcyjne jak i wykończeniowe zostały dobrane tak by nie konkurować z elementami zabytkowymi.

Warszawa
2011
3 500 m2
Uniwersytet Warszawski
Projekt konkursowy, II nagroda