Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUM

Zasadniczym celem było stworzenie obiektu realizującego bogaty program użytkowy narzucony przez Inwestora. Harmonijnie wpisujący się w istniejącą zabudowę i układ komunikacyjny obiekt, jednocześnie podnosi standard otaczającej przestrzeni, stwarzając sprzyjające warunki użytkownikom, jest przyjazny pacjentom, ma czytelny układ przestrzenny. Jednocześnie optymalnie wykorzystany został dany teren.

Jednocześnie projekt uwzględnia konieczność podziału inwestycji na dwa etapy w taki sposób, by obiekt funkcjonował w okrojonej formie po realizacji pierwszego etapu bez konieczności reorganizacji po rozbudowie.

Gdańsk
2014
92 000 m2
Gdański Uniwersytet Medyczny
Projekt konkursowy