Szpital Karowa

Zdecydowano się na zastosowanie współczesnych środków wyrazu architektonicznego jak i współczesnych materiałów w celu wyraźnego zróżnicowania obiektów istniejących i projektowanych, dzięki czemu nie zatracono możliwości odczytania historycznych elementów kompozycji. Zastosowanie szkła o pewnym stopniu refleksyjności, jako skóry zewnętrznej nowoprojektowanych kubatur pozwala wydobyć zabytkowy charakter istniejącej elewacji przy jednoczesnym stworzeniu doskonałych warunków izolacyjności akustycznej.

Warszawa
2010
10 400 m2
Szpital Kliniczny im. Ks Anny Mazowieckiej
Projekt konkursowy, II nagroda