Studium Rozwoju Miasta w Kalemie

Najważniejszym zadaniem było: zidentyfikowanie przyczyn oraz plan naprawczy związany z dewastacją środowiska naturalnego i podnoszeniem się lustra wody, przygotowanie propozycji rewitalizacji „starego” miasta, a w szczególności usprawnienie komunikacji i poprawa warunków bytowych na wzgórzach, analiza podstawowych potrzeb społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz możliwości ich realizacji w ramach projektu Nowego Kalemie, oraz wskazanie właściwego modelu miasta, uwzględniającego uwarunkowania społecznokulturowoekonomiczne zarówno obecnego, jak i przyszłego Kalemie.

Niezwykle istotna jest dla nas decentralizacja Kalemie. Miasto podzielone zostało na czterdzieści sekcji — MAKRO WIOSEK. Podstawowa sekcja o powierzchni około stu hektarów przeznaczona jest dla około dwudziestu, dwudziestu pięciu tysięcy mieszkańców. Poszczególne jednostki mają być samowystarczalne, mieć własne szkoły, ośrodki zdrowia, targ, ośrodki kulturalne, ośrodki kultu religijnego, miejsca pracy i wypoczynku

Republika Demokratyczna Konga
2020
30 000 km2
Province De Tanganyika
W realizacji