Sinfonia Varsovia

Od strony północnej zlokalizowano plac miejski, będący zamknięciem ul. Kobielskiej, którego pierzeje tworzą istniejące budynki domu towarowego oraz szkoły i projektowany budynek Sali koncertowej. Fasada frontonu nowego Gmachu z wertykalnymi podziałami o zmiennym rytmie zdradza przeznaczenie obiektu. Definiuje również funkcję placu, z którego urządzono główne wejście. Od strony południowej (wewnętrznej) zdecydowano się na ograniczenie do niezbędnego minimum zarówno gabarytów jak i architektonicznych środków wyrazu projektowanego budynku tak, by nie dominował istniejącego założenia wpisując się w charakter układu zabudowy.

Warszawa
2010
55 000 m2
Sinfonia Varsovia
Projekt konkursowy