Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie

Projektowany budynek Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie jest kolejnym z budynków należących do Muzeum Narodowego, domykającym jego południowo zachodnie założenie. Jego położenie w sąsiedztwie zarówno Gmachu Głównego Muzeum Narodowego jak i innych wybitnych obiektów (Gmach Giełdy Warszawskiej oraz Centrum Giełdowego) oraz parku obejmującego ogólnodostępne pozostałości dawnego „Ogrodu Na Książęcem” stawia wysokie wymagania wobec zastosowanych rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, pomimo jego serwisowej funkcji wobec Gmachu Głównego.

Monumentalna architektura sąsiedztwa oraz przynależność do „Kampusu MN” zachęciły nas do zastosowania kamiennych pilastrów w module tożsamym do występujących w Gmachu głównym, tworząc tym samy spójny obraz przyszłego kompleksu. Pojawiające się rytmy oraz pionowa artykulacja języka elewacji projektowanego budynku w sposób zwięzły i konsekwentny wpisuje go w architektoniczną tkankę otoczenia.

Warszawa
2022
5 500 m2
Muzeum Narodowe
Projekt konkursowy