Konkurs na Park Żerański

Dostrzegając istniejące walory zarówno przyrodnicze jak i kulturowe obecnego Parku Żerańskiego chcemy naszą ingerencję ograniczyć do poprowadzenia niezbędnej infrastruktury (chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca różnych aktywności) oraz podkreślenia wartościowych i unikatowych cech tego miejsca. Zachodnia część terenu jest ewidentnie opanowana przez naturę. Brak tam jakiegokolwiek działania człowieka. Część wschodnia to wysypisko odpadów przemysłu budowlanego, swoisty pomnik przeszłości. Jednak i w tym miejscu przyroda postanowiła przejąć kontrolę, wchłaniając niejako odpady pozostawione przez człowieka.

Warszawa
2019
13,5 ha
Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt koncepcyjny