Muzeum Książąt Lubomirskich

Otaczająca tkanka miejska powstawała w różnorodnych kontekstach kulturowych, różnym czasie oraz w zróżnicowanych stylach. Jednak pomimo pluralistycznego kontekstu zostawia ona spójny w odbiorze obraz miasta.

Lokalizacja projektowanego gmachu nie nosi znamion dominanty, znajduje się w zwięzłej zabudowie i ze względu na sposób postrzegania jej architektury przez określone perspektywy i narożniki powinna być ukłonem w stronę traktowania projektowanego budynku jako uzupełnienia zespołu „ścian” w urbanistyce miasta. 

Wrocław
2018
7 500 m2
Zakład Narodowy Ossolińskich
Projekt konkursowy