Konkurs na siedzibę UNICEF/PNUD

Projekt siedziby UNDP/UNICEF zakłada budowę dwóch budynków osadzonych na wspólnej bazie mieszczącej pomieszczenia wspólne/sale wielofunkcyjne, kantynę oraz garaż. Architektura zespołu uwarunkowana jest warunkami klimatycznymi - szczególny nacisk położono na ochronę przed słońcem w postaci zacieniających płyt stropowych.

Republika Demokratyczna Konga
2020
8 200 m2
UNICEF/PNUD
Projekt koncepcyjny