Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

Założeniem projektowym było stworzenie obiektu, który dopełniałby krajobraz Chęcin i okolic w sposób pozwalający na rozpoznanie granic działalności człowieka oraz udowodniał, że działalność ta może współistnieć z otoczeniem w sposób harmonijny. W projekcie zdecydowano się na zastosowanie prostych geometrycznych brył, skomponowanych w sposób logiczny, nie udających natury, nie pozostawiających wątpliwości, że ich stwórcą jest człowiek przy jednoczesnym świadomym operowaniu skalą i kompozycją w sposób uniemożliwiający budynkom zdominowanie miejsca. Podstawowy materiał wykończeniowy – skorodowana stal, jest dowodem działalności człowieka jednak w żaden sposób nie odnosi się do jej czasu nadając budynkom racje bytu, w miejscu gdzie stulecia mają przecież stosunkowo małe znaczenie.

Chęciny
2011
4 400 m2
Uniwersytet Warszawski
Projekt konkursowy, wyróżnienie