BUDYNEK WYDZIAŁU INFORMATYKI ZUT

Z racji na sąsiedztwo ekstensywnej zabudowy oraz kompleksu zwartej zieleni, zdecydowaliśmy się na krajobrazowe wpisanie budynku poprzez ograniczenie jego wysokości do trzech (od zachodu i częściowo od północy) i czterech kondygnacji (strona południowa oraz wschodnia) gdzie poziom terenu znajduje się niżej.

Modularność, rytm, powtarzalność, czytelna konstrukcja wydały nam się niezwykle ważne z racji na funkcję obiektu. Chcieliśmy by wydział informatyki był łatwo odczytywalnym przez użytkowników obiektem sztuki inżynierskiej, logicznym, niepozostawiającym pytań bez odpowiedzi. Widoczne słupy, belki, płyty stropowe czy dźwigary w jasny sposób opowiadają o tym jak zbudowany jest budynek.

Szczecin
2023
11 600 m2
ZACHODNIO- POMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
Projekt konkursowy, wyróżnienie