Budynek naukowo-dydaktyczny nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt zakłada pozostawienie istniejącego szpaleru drzew od ulicy Dobrej, który wytworzy przedpole przed wejściem głównym oraz usługami. Dodatkowo stanowi integralny element fasady budynku – zmienną wraz z porami roku naturalną zieloną elewację.

Warszawa
2021
7 600 m2
Furmańska
Uniwersytet Warszawski
Projekt koncepcyjny