Budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy PUM

Teren pod planowaną inwestycję dużego obiektu o specjalistycznym przeznaczeniu jest szczególny z kilku powodów. Po pierwsze jest on dostępny tylko od strony ulicy Unii Lubelskiej, poprzez duży parking, który, zgodnie z warunkami konkursu, przeznaczony jest do zachowania. Po drugie, od strony północnej sąsiaduje z niską zabudową jednorodzinną. I, co chyba najważniejsze, w całości stanowi nieckę pod nigdy nie zrealizowany stadion.

Warunki te stawiają wyzwania związane ze skalą (wpisanie w otoczenie), dostępnością, oraz odniesieniem się do specyficznego ukształtowania terenu.

I właśnie istniejące ukształtowanie terenu stało się dla nas inspiracją do rozwiązań projektowych, dających odpowiedzi na wyżej wymienione wyzwania.

Szczecin
2019
54 000 m2
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Projekt konkursowy, II nagroda